Center To Improve

* Vi bistår toppledere med å løse vanskelige oppgaver i krevende situasjoner.

* Vi bistår mellomledere med å bli tryggere og modigere.

* Vi bistår ledergrupper med å forbedre kommunikasjonen og samarbeidet internt.

* Vi bistår organisasjoner med å utvikle en relasjonsbasert vinnerkultur.

Vårt mål er å være en katalysator for å skape et vellykket, trygt og kreativt næringsliv i Norden, basert på relasjonsbygging, coaching, humor og selvinnsikt som virkemidler. Dette vil vi gjøre ved å utfordre mennesker til å gå ut av sin komfortsone, og samtidig legge forholdene til rette for trygg læring og personlig utvikling. Vår grunnleggende filosofi er basert på et co-activt og humanøkonomisk tankesett, hvor hver enkelt tar ansvar for sin egen utvikling og sine egne handlinger, i balanse med omgivelsene rundt seg for å skape personlig og økonomisk vekst.

Center To Improve har derfor etablert en treningsarena for dem som vil få ut et større potensial av seg selv, sine kolleger og sin organisasjon.

Gratis prøvetime!

Co-active coaching

Meld din interesse her og vi kontakter deg!