Coaching

Profesjonelle og internasjonalt godkjente coacher med erfaring fra næringslivet

Center To Improve har gjennom sitt kontaktnett tilgang til over 150 sertifiserte og erfarne coacher og konsulenter over hele verden..Ca. 20 av disse bor i Skandinavia og snakker norsk, svensk eller dansk.

Coach og/eller mentor?

En coach bistår deg og din organisasjon til å bevege dere fra der hvor dere står i dag, og dit dere ønsker å være i fremtiden. En coach gir i utgangspunktet ikke råd, men stiller deg relevante og kraftfulle spørsmål, slik at du kan sortere og prioritere dine idéer og handlinger slik at du når dine og bedriftens mål.

En mentor hjelper deg også til å nå dine mål, men vil da i større grad gjøre dette i form av rådgivning basert på egen kunnskap og egne erfaringer. En ledercoach vil ofte bidra både som coach og mentor, avhengig av hva du selv ønsker.

Co-Active Coaching

Co-Active Coaching er en unik, proaktiv allianse der coach og coachee jobber sammen som likeverdige i en prosess for å møte coachees behov. Vi holder alle mennesker naturlig kreative, ressurssterke og hele. Det betyr at vi tror at alle er fullstendig kapabel til å finne sine egne svar og løsninger, uansett hvilke utfordringer de står ovenfor i livet. I Co-Active Coaching er det coachee som er eksperten på sitt liv og coachens jobb er å lytte til, støtte, utfordre og heie frem snarere enn å informere og gi råd.

Executive coaching / Ledercoaching

Mange ledere og toppidrettsutøvere som lykkes velger en coach som utfordrer, inspirerer og støtter dem for å nå nye mål. Co-active coacher over hele verden bistår daglig toppledere og "high performers"  til å se nye muligheter og ta nye skritt på en kraftfull og effektiv måte.

Det er de lederne som søker støtte hos andre som oftest når de beste resultatene - over tid.

Co-active coaching er et verktøy til å videreutvikle deg selv og bedriften.

Ta kontakt med oss, og vi bidrar til å finne en god coachmatch til deg.

Team coaching

Flere av våre konsulenter og coacher har spesialisert seg på coaching av grupper. Ta kontakt med oss, og vi bidrar til å finne en god coachmatch til deg og ditt teams situasjon.

Lederen som coach

Som leder har man som oftest bakgrunn fra en merkantil eller akademisk utdanning. Mange ledere blir også rekruttert som følge av sin faglige kompetanse. Felles for disse er at de sjelden har fokus på mellommenneskelig kommunikasjon eller trening i å utvikle egne kommunikasjonsferdigheter.

Ferdigheter i co-active coaching vil gi lederen nye verktøy og praktisk trening til å hjelpe medarbeiderne og organisasjonen til å nå nye mål, med mindre motstand og frykt. I tillegg vil lederen bli tryggere og mer bevisst i sin rolle som leder.

Gratis prøvesamtale med en av våre coacher?

Kontakt oss hvis du er interessert i å avtale en gratis prøvetime med en av våre coacher.