Konfliktløsning

Konfliktløsning

En god løsning på en konflikt er en løsning begge parter kan leve med og gå med rak rygg ut av. Her vil du få gode verktøy til å møte den andre, du vil lære hvordan du kan være konstruktiv og åpen for andre løsninger enn det du først hadde tenkt. En nøkkel er hvilken energi og holdning du formidler når du skal løse konflikter mellom andre, eller dine egne. Som kjent sanser vi også det som ligger i lufta, stemningen – og er svært sårbare når vi er i en konfliktløsning – situasjon

Utbytte:
  • Du vil lære 4 veier til å løse konflikter
  • Du vil kunne løse egne konflikter og bidra til å løse andres
  • Du vil vite hvordan forberede deg mentalt slik at dere får en varig vinn-vinn løsning.
  • Du vil lære hvordan du får partene selv til å komme med løsningen, og selv tar ansvar for resultatet.
Innhold:
  • 4 ulike veier ut av konflikter
  • Viktigheten av din egen innstilling
  • Fredspyramiden
  • Våre og andres underliggende behov i saken
  • Hvordan ufarliggjøre en konflikt

Varighet: 2 dager
Passer for: De som ønsker å kunne stå stødige i konflikter. De som ønsker å kunne bidra til å løse andres konflikter