Mål, valg og handling

MÅL, valg og handling

Dette er et kurs i bevisstgjøring våre valg og handlinger.

Utbytte:

Se seg selv i et større perspektiv

  • Bli bevisst sine drømmer, valg og handlinger
  • Bevisstgjøring av hva som egentlig er viktig for deg, – dine verdier
  • Ta valg og nå resultater
 Innhold:

Dette er et kurs i bevisstgjøring av ansvarlige valg og handlinger. Det er bevisstgjøring om hvor du er, din ønskede situasjon, behov for handling og å identifisere barrierer.

Det handler om selvledelse – ambisjonsnivå og pågangsmot.

Tørre å drømme stort – og gå for det.

Selvdisiplin og struktur. I hvor stor grad er jeg åpen for nye tanker, holdninger og måter å gjøre ting på?

Prioritering og fokus.

Varighet: 3-6 timer, skreddersys til kundens behov og ønsker
Passer for: Alle som ønsker en personlig utvikling