Relasjonsledelse

Relasjonsledelse

Co- Active Leadership Agility er et interaktivt 2 dagers program som trener ledere i relasjonsferdigheter basert på tillit, samarbeid og ansvarliggjøring.

I dagens meget komplekse organisasjoner med høyt tempo, er det å bygge effektive person – til person- relasjoner en kritisk komponent for å nå felles mål og resultater. Evnen til å levere resultater gjennom effektive relasjoner med andre, både direkte og indirekte rapporterende, er faktisk det som skiller suksessfulle ledere fra andre.

Innhold:

CTI’s Relationship Agility program er et dynamisk, meget interaktivt to- dagers kurs som lærer ledere hvordan utvikle arbeidsrelasjoner som er karakterisert ved en høy grad av tillit, samarbeid og ansvarliggjøring. Fokuset på kurset er helt og holdent på relasjonskomponenten i å nå felles mål og målsettinger.

Utbytte:

Her vektlegges praktisk øvelse og erfaring istedenfor forelesning, og deltakerne vil få omfattende muligheter til å trene på ferdigheter I løpet av disse to dagene. Når de er ferdige med kurset, vil deltakerne være i stand til å:

  • Bruke ferdigheter de har lært på kurset til å navigere gjennom problemer og dynamikk som ofte skaper arbeidsrelasjoner som ikke er 100% effektive.
  • Gjøre tillit, samarbeid og ansvarlighet til et delt ansvar med kolleger og direkte rapporterende.
  • Lage sterke arbeids- allianser og avtaler med direkte rapporterende, kollegaer og organisatoriske aktører.
  • Veilede direkte rapporterende til å lage bevisste, myndige valg vedrørende handlingsplaner for å nå ønskede mål og målsettinger.
  • Skape felles forpliktelse og engasjement til støtte for valgt handlingsplan.

Passer for: Ledere på alle nivåer
Varighet: 2 hele dager
Verdt å vite: Kurset gjennomføres bedriftsinternt på engelsk av 2 erfarne instruktører med lang lederbakgrunn, godkjent av Coaches Training Institute i USA.