Arbeidsglede skapes innenfra

Arbeidsglede skapes innenfra

Se for deg et vinnende lag som gir alt – og lykkes! Hva er det de gjør? Jo, de tar ansvar, jobber mot et felles mål og spiller hverandre gode! Og de har en relasjon til hverandre som er slik at de gjør alt de ikke tenker på eget ego.

Dette foredraget fokuserer på hva som skal til for å skape et vinnende lag. Hvordan fordele rollene, ansvaret og ikke minst utnytte den enkeltes unike kompetanse og erfaring.

Når alle vet retningen, alle ser etter muligheter, alle vet hva som forventes av dem og utfører sine arbeidsoppgaver, og ikke minst gir og får feedback underveis, da kommer resultatene – og det gode arbeidsmiljøet.

Vår foredragsholder Ulf Deinoff, som selv har vært leder og motivator i over 30 år, deler på en humoristisk måte med seg av sin erfaring for å skape et vinnende lag og varig arbeidsglede.

Varighet: 60 eller 90 minutter