Vi er alle på samme lag

Vi er alle på samme lag – eller er vi det?

I en bedrift har alle ansatte en viktig rolle for å nå selskapets mål. Det betyr også at alle medarbeidere er viktige ressurser som må ta ansvar og føle at de er verdifulle.

I dette foredraget setter vi fokus på at alle er ambassadører for selskapets og sitt eget beste. Alle kan selge, alle kan støtte, alle kan ødelegge og alle kan bidra til å løse utfordringene i bedriften.

Hva er driverne til hver enkelt medarbeider og hvordan trigges de?

Hva skal til for å «ro i samme retning» og spille hverandre gode?

Vår foredragsholder Ulf Deinoff, som selv har vært leder og motivator i over 30 år, deler på en humoristisk måte med seg av sin erfaring for å skape et større engasjement hos deltakerne for å spille kollegaene sine gode.

Varighet: 60 eller 90 min.